DSpace Repository

Ceza muhakemesi hukukunda taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma

Show simple item record

dc.contributor.author Dursun, İsmail
dc.date.accessioned 2017-12-25T22:08:59Z
dc.date.available 2017-12-25T22:08:59Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/5911
dc.description.abstract Ceza Muhakemesi Kanununun 128. maddesinde düzenlenmiş taşınmaz, hak ve alacaklara elkoyma tedbiri .er.evesinde “taşınmazlara, kara, deniz veya hava ulaşım ara.larına, banka veya diğer mal. kurumlardaki her türlü hesaba, ger.ek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, diğer malvarlığı değerlerine elkonulabilecektir. Taşınmazlara, hak, alacak ve diğer malvarlığı ve malvarlığı değerlerine elkonulabilmesi i.in, su.tan kaynaklanan veya elde edilen belli malvarlığı veya malvarlığı değerlerinin bulunması gerekir. Elkonulacak taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı ve malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanığa( CMK m.2) ait olması gerekmektedir. Taşınmaz, hak ve alacaklara elkoyma tedbirine karar verme yetkisi sadece ağır ceza mahkemesine verilmiştir. Ağır ceza mahkemesi elkoyma kararını “oybirliği”yle verecektir. İtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi i.in de “oybirliği” aranacaktır. taşınmaza elkonulması kararı, tapu kütüğüne şerh verilmek suretiyle icra edilecektir en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Taşınmaz hak ve alacaklar,elkoyma,somut delil,kuvvetli şüphe,oybirliği ağırceza mahkemesi en_US
dc.title Ceza muhakemesi hukukunda taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR155231 en_US
dc.relation.journal Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi en_US
dc.identifier.volume 21 en_US
dc.identifier.issue 2 en_US
dc.identifier.startpage 535 en_US
dc.identifier.endpage 558 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account