Show simple item record

dc.contributor.authorDursun, İsmail
dc.date.accessioned2017-12-25T22:08:59Z
dc.date.available2017-12-25T22:08:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5911
dc.description.abstractCeza Muhakemesi Kanununun 128. maddesinde düzenlenmiş taşınmaz, hak ve alacaklara elkoyma tedbiri .er.evesinde “taşınmazlara, kara, deniz veya hava ulaşım ara.larına, banka veya diğer mal. kurumlardaki her türlü hesaba, ger.ek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, diğer malvarlığı değerlerine elkonulabilecektir. Taşınmazlara, hak, alacak ve diğer malvarlığı ve malvarlığı değerlerine elkonulabilmesi i.in, su.tan kaynaklanan veya elde edilen belli malvarlığı veya malvarlığı değerlerinin bulunması gerekir. Elkonulacak taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı ve malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanığa( CMK m.2) ait olması gerekmektedir. Taşınmaz, hak ve alacaklara elkoyma tedbirine karar verme yetkisi sadece ağır ceza mahkemesine verilmiştir. Ağır ceza mahkemesi elkoyma kararını “oybirliği”yle verecektir. İtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi i.in de “oybirliği” aranacaktır. taşınmaza elkonulması kararı, tapu kütüğüne şerh verilmek suretiyle icra edilecektiren_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTaşınmaz hak ve alacaklar,elkoyma,somut delil,kuvvetli şüphe,oybirliği ağırceza mahkemesien_US
dc.titleCeza muhakemesi hukukunda taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoymaen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR155231en_US
dc.relation.journalMarmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage535en_US
dc.identifier.endpage558en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record