DSpace Repository

Zamanaşımı def’inin ileri sürülmesinin hakkın kötüye kullanılması yasağı çerçevesinde sınırlandırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Tok, Ozan
dc.date.accessioned 2017-12-28T20:07:14Z
dc.date.available 2017-12-28T20:07:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/5930
dc.description.abstract Hakkın kötüye kullanılması yasağı, kanun tarafından dürüstlük kuralına aykırı davranışın yaptırımı olarak tesis edilmiştir. Dürüstlük kuralıysa hukukun genel bir ilkesi olarak yalnızca maddi hukukta değil medeni usul hukukunda, icra ve iáâs hukukunda hatta kamu hukukun-da dahi uygulama alanı bulur. Zamanaşımı def’inin ileri sürülmesinin dürüstlük kuralına aykırı olduğu gerekçesiyle hakkın kötüye kullanıl-ması yaptırımına tabi olması da zamanaşımı müessesesinin kamu düzeni yahut kamu yararını korumak amacıyla tesis edilmemesinden hareketle teorik olarak mümkündür. Ancak aynı husus kamu düzeni veya kamu yararını koruma amacıyla düzenlenmiş hak düşürücü süreler bakımın-dan söz konusu olmamalıdır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject dürüstlük kuralı,hakkın kötüye kullanılması,zamanaşımı,zamanaşımı def'i,hak düşürücü süre en_US
dc.title Zamanaşımı def’inin ileri sürülmesinin hakkın kötüye kullanılması yasağı çerçevesinde sınırlandırılması en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR205099 en_US
dc.relation.journal Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi en_US
dc.identifier.volume 21 en_US
dc.identifier.issue 1 en_US
dc.identifier.startpage 239 en_US
dc.identifier.endpage 260 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account