Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukukunda, doğal afetlerde yaşam hakkı ve mülkiyet hakkı bağlamında devletin sorumluluğu: Budayeva kararı

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım