Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalıkların kötüye kullanılması

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author GÖZLÜGÖL, Said Vakkas
dc.date.accessioned 2018-01-03T21:22:54Z
dc.date.available 2018-01-03T21:22:54Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/5972
dc.description.abstract Günümüzde diplomasi ve konsolosluk memurları uluslararası hukuka göre belirli dokunulmazlık ve ayrıcalıklara sahip bulunmaktadırlar. Fakat bu diplomatların her durumda dokunulmaz olduğu anlamına mı gelmektedir? Diplomatların sahip bulundukları dokunulmazlık ve ayrıcalıkları kötüye kullanmaları, insan hak ve özgürlüklerini ihlâl etmeleri, uyuşturucu madde veya insan ticareti yapmaları, casusluk faaliyetinde bulunmaları veya kabul eden devletin hukuk ve düzenlemelerini ihlâl etmeleri hallerinde de diplomatik dokunulmazlık geçerli midir? Bu soruna ilişkin yeterli açık hükümler içermeyen ve bugün büyük ölçüde zamanın ruhunun dışında kalmış olan 1961 Viyana Diplomasi İlişkileri Sözleşmesi ve 1963 Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi ile düzenlenmiş bulunan uluslararası hukukun, kanun önünde eşitlik ve hukukun üstünlüğü evrensel hukuk ilkeleri ile modern gelişmeler ışığında güncellenmesi ve sonuç olarak hiç kimsenin hukukun üstünde olmaması gerekmektedir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalıkların kötüye kullanılması, uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, hukukun üstünlüğü ve adalet. en_US
dc.title Diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalıkların kötüye kullanılması en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi en_US
dc.identifier.volume 19 en_US
dc.identifier.issue 1 en_US
dc.identifier.startpage 100 en_US
dc.identifier.endpage 127 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım