Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Ticarî işletmeye ilişkin ürün kirası sözleşmesinin kurulması ve işletme unsurları üzerindeki etkisi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım