Show simple item record

dc.contributor.authorDemirci, İbrahim
dc.contributor.authorErden, Seval
dc.date.accessioned2018-01-25T10:31:01Z
dc.date.available2018-01-25T10:31:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/6043
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerini azaltmada etkili olup olmadığını incelemektir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma İstanbul ilinde bir ortaokulda öğrenim gören öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Araştımanın deney grubu ve kontrol grubu, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden öğrenciler içerisinden yansız atamayla seçilen 15’er öğrenci ile oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Friedben Sınav Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. 15 kişilik deney grubuna yaklaşık 90 dakika süren sekiz oturumluk bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışma uygulanırken; kontrol grubunda ise herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Deney ve kontrol grubunun sınav kaygısı ölçeği ön testlerinden ve son testlerinden almış oldukları puanların anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere non-parametrik Mann Whitney-U testi yapılmıştır. Deney ve kontrol grubunun sınav kaygısı son test puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı bir şekilde azalıp azalmadığını belirlemek için non-parametrik Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışma yaklaşımının, öğrencilerin sınav kaygısını düşürmede etkili olduğu bulunmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSınav kaygısı, grupla psikolojik danışma, bilişsel davranışçı yaklaşımen_US
dc.titleBilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışma uygulamasının 8. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısına etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR272269en_US
dc.contributor.authorIDTR53770en_US
dc.relation.journalEğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.identifier.volume43en_US
dc.identifier.issue43en_US
dc.identifier.startpage67en_US
dc.identifier.endpage83en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record