DSpace Repository

Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author Avcı, Ahmet
dc.date.accessioned 2018-01-25T10:57:55Z
dc.date.available 2018-01-25T10:57:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/6049
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada betimsel model kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, İstanbul ili Kadıköy ilçesi sınırları içinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda çalışan 1.723 öğretmenden elde edilmiştir. Bu araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve “Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği”nden elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenler, örgütsel vatandaşlık davranışlarıyla ilgili olarak yüksek düzeyde olumlu görüşlere sahiptirler. Katılımcıların görüşleri cinsiyet, mesleki kıdem ve öğrenim durumu değişkenlerine göre anlamlı olarak değişirken; görev yaptığı okulda çalışma süresine göre değişmemektedir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Örgütsel vatandaşlık, öğretmen görüşleri, okul en_US
dc.title Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin görüşleri en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR135673 en_US
dc.relation.journal Eğitim Bilimleri Dergisi en_US
dc.identifier.volume 42 en_US
dc.identifier.issue 42 en_US
dc.identifier.startpage 191 en_US
dc.identifier.endpage 206 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account