Now showing items 1-20 of 22

   Subject
   Agricultural Support Policies, Producer Support Estimate, Protection [1]
   Avrupa Birliği ve Türkiye-Almanya İlişkileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Almanya’daki Türk toplumu [1]
   Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Vatandaşlığı, ABAD kararları, Zambrano Davası, Dereci Davası, Ymerga Davası. [1]
   Avrupa Komisyonu, temsili demokrasi, siyasi meşruiyet, siyasi sorumluluk [1]
   Balkanlar, uluslararası sistem, büyük güçler, Türk Dış Politikası, Türkiye – AB ilişkileri [1]
   Bankruptcy, insolvency prediction, financial ratios [1]
   Biyoçeşitlilik, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, Türkiye [1]
   Biyoteknoloji, biyogüvenlik, genetik olarak değiştirilmiş organizmalar [1]
   BM Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi; iklim; iklim değişikliği; kuraklık; çölleşme; kuraklık indisi; Türkiye. [1]
   Cash Dividends, Signalling Hypothesis, Inverse Market Reaction [1]
   Civilian Power, Civilian Power Europe, EU, Trade Policy, EU’s trade policy [1]
   Dünya Ticaret Örgütü, Kamu Alımları Anlaşması, kamu ihaleleri, ayırımcılık yapma yasağı, şeffaflık, ticaretin serbestleştirilmesi. [1]
   Electricity industry, regulation, restructuring, Greece, Turkey [2]
   EU external relations, European Neighbourhood Policy, Eastern Partnership, Eastern Europe [1]
   European Union, public opinion, EU Economics [1]
   Immigration, Asylum, “Fortress Europe”, “Area of Freedom, Security and Justice” [1]
   NATO-AB İşbirliği, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP), Avrupacı ayrışma, Türkiye [1]
   Political Conditionality, Democratization, Candidate Countries, the European Neighborhood Policy, Southern Partner Countries [1]
   Regional Development, Regional Policy, Development Plans, Turkey, Progress Reports [1]
   Turkey, European Union, Security Cultures, Holistic Approach to Security, European Security, Securitization, Desecuritization [1]