Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

The ımpact of benefıts and servıces on manager engagement and manager retentıon ın tourısm ındustry: Enhanced by the effect of management level

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım