Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Belirsizlik ortamında Fuzzy finansal oranlarla karar verme

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author İNEL, Mehmet Nuri
dc.contributor.author ARMUTLULU, İsmail Hakkı
dc.date.accessioned 2018-02-08T20:10:23Z
dc.date.available 2018-02-08T20:10:23Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/6214
dc.description.abstract Belirsizlik kavramı farklı alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Fuzzy mantık, belirsizliği hesaba katmak için kullanılmaktadır. Finansal analiz yöntemlerinden oran analizinde yorum için iki değerli mantığın yerine fuzzy mantığı kullanılması ve Uzman Sistemle birden fazla oranı tek bir değere indirerek karar verebilmek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. İMKB (BİST) 100 de bulunan üretim işletmelerinin başlıca likidite analizi oranları ve finansal yapı oranları hesaplanarak Fuzzy Uzman Sistem uygulaması yapılmıştır. Bu çalışmada Fuzzy Uzman Sistem çıktı değerleri ile uzman görüşü karşılaştırılmış ve bulgular sonuç kısmında sunulmuştur. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Fuzzy Uzman Sistem,Finansal Oranlar en_US
dc.title Belirsizlik ortamında Fuzzy finansal oranlarla karar verme en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR37664 en_US
dc.contributor.authorID TR5633 en_US
dc.relation.journal M U Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi en_US
dc.identifier.volume 38 en_US
dc.identifier.issue 2 en_US
dc.identifier.startpage 129 en_US
dc.identifier.endpage 145 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım