Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Ulusal inovasyon performansının ölçümü için çok nitelikli karar verme teknikleri ile bir model denemesi

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author İNEL, Mehmet Nuri
dc.contributor.author TÜRKER, Malik Volkan
dc.date.accessioned 2018-02-08T20:17:34Z
dc.date.available 2018-02-08T20:17:34Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/6215
dc.description.abstract İnovasyonun hem işletmeler hem de ülke ekonomileri için önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkelerin inovasyon potansiyelleri ve performansları çeşitli endeksler aracılığıyla ilgili kuruluşlar tarafından hesaplanmakta, diğer ülkelerin performanslarıyla kıyaslanmakta ve açıklanmaktadır. Bu çalışma Çok Nitelikli Karar Verme Tekniklerinin yazındaki genel kullanımlarından farklı bir alanda hesaba katılmayı, Analitik Hiyerarşi Süreci ile Topsis yöntemlerini karşılaştırmayı ve inovasyon endeksi için mevcut hesaplama yöntemlerine alternatif oluşturacak şekilde çok nitelikli karar verme tekniklerinin kullanımıyla değişken sayısının azaltılarak farklı bir hesaplama yöntemi sunmayı amaçlamaktadır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Çok Nitelikli Karar Verme,Analitik Hiyerarşi Süreci Topsis Ulusal İnovasyon Sistemi,Ulusal İnovasyon Performansı en_US
dc.title Ulusal inovasyon performansının ölçümü için çok nitelikli karar verme teknikleri ile bir model denemesi en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR37664 en_US
dc.contributor.authorID TR55469 en_US
dc.relation.journal M U Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi en_US
dc.identifier.volume 38 en_US
dc.identifier.issue 2 en_US
dc.identifier.startpage 147 en_US
dc.identifier.endpage 166 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım