Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Bütçe açığı ve enflasyon arasındaki ilişki: Türkiye için ampirik bir analiz

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author İPEK, Evren
dc.contributor.author AKAR, Sevda
dc.date.accessioned 2018-02-08T20:23:38Z
dc.date.available 2018-02-08T20:23:38Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/6216
dc.description.abstract Bu çalışmada bütçe açıklarının enflasyonist etkileri Türkiye ekonomisinin 2004:1–2015:2 dönemine ilişkin üçer aylık verilerle ampirik olarak incelenmiştir. Ampirik analizler sınır testi, ARDL analizi, Toda- Yamamoto nedensellik analizi ve Etki Tepki Fonksiyonları yöntemleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Sınır testi sonuçları bütçe açığı ile enflasyon arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi olduğuna işaret etmektedir. ARDL analizinden elde edilen sonuçlara göre bütçe açığındaki artış hem uzun dönemde hem de kısa dönemde enflasyonu istatistiki olarak anlamlı şekilde artırmaktadır. Nedensellik analizi sonuçları ise bütçe açığı ile enflasyon arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Etki Tepki analizinden elde edilen sonuçlara göre ise enflasyon, bütçe açığındaki bir şok karşısında yaklaşık iki çeyrek dönem istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönde tepki vermektedir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Bütçe Açığı,Enflasyon,Türkiye en_US
dc.title Bütçe açığı ve enflasyon arasındaki ilişki: Türkiye için ampirik bir analiz en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR43302 en_US
dc.contributor.authorID TR36530 en_US
dc.relation.journal M U Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi en_US
dc.identifier.volume 38 en_US
dc.identifier.issue 2 en_US
dc.identifier.startpage 167 en_US
dc.identifier.endpage 189 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım