Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

İstanbul’un kömür ihtiyacı ve yaşanan temel sorunlar (1855-1872)

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author KARATAŞER, Büşra
dc.date.accessioned 2018-02-08T20:29:44Z
dc.date.available 2018-02-08T20:29:44Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/6217
dc.description.abstract İstanbul, Osmanlı devletinin idari ve merkezi olması bulundurduğu nüfus miktarı ve tüketim merkezi olması sebebiyle büyük bir öneme sahiptir. Halkın ihtiyacının ucuz ve bol şekilde temin edilmesi idarenin öncelikli görevlerindendi. Temel ihtiyaç maddelerinden biri olan kömüründe halkın ihtiyaçları içinde özellikle kış aylarında büyük önemi bulunmaktadır. İstanbul’un kömür ihtiyacının temini, idarenin tutumu arz ve talep piyasasını önemli oranda etkilemiştir. Yaşanılan savaşlar kömür arz miktarını daha da şiddetlendirmiştir. Bu çalışmanın amacı 1855-1872 yılları arasında İstanbul’un temel ihtiyaç maddelerinden olan kömürle ilgili yaşanan sorunlar incelenmiştir. İstanbul’ un kömür temini, kömür tedariki ve karşılanan bölgeler, kömür tedarikinde yaşanan sorunlar çerçevesinde Başbakanlık Osmanlı Arşivi kaynakları esas alınarak incelenmiştir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İstanbul,Kömür,Kömür Piyasası en_US
dc.title İstanbul’un kömür ihtiyacı ve yaşanan temel sorunlar (1855-1872) en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR218553 en_US
dc.relation.journal M U Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi en_US
dc.identifier.volume 38 en_US
dc.identifier.issue 2 en_US
dc.identifier.startpage 191 en_US
dc.identifier.endpage 205 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım