Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Türk romanı ve Türk sineması ilişkileri

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Arslantepe, Mehmet
dc.date.accessioned 2014-07-10T12:15:06Z
dc.date.available 2014-07-10T12:15:06Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.issn 1300-4050
dc.identifier.uri http://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/697
dc.description.abstract Türk sineması da başlangıç yıllarında tanınmış eserleri kullanarak başarıya ulaşmayı denemiştir. Bu uygulama zamanla sistemleşmiştir. Türk sinemasının büyük bir bölümü yabancı fi lm, oyun, roman ve yerli edebiyat uyarlamalarından oluşmaktadır. Bu çalışmada Türk sinemasının ilk yıllarından başlayarak kullandığı Türk romanları incelenmektedir. İncelemede yönetmenler değil, romanlar temel alınmıştır. Uyarlanan romanların nitelikleri saptanmış ve bu romanların Türk sinemasına nasıl bir katkıda bulunduğuna ulaşılmak istenmiştir. Sonuç olarak, senaryo yazarlarından daha çok romanların popülerlik anlamında Türk sinemasına katkıda bulunduğu belirlenmiştir. Türk fi lmlerinin görsel dilden çok söze dayalı olmasında da romanların katkısı olduğu ileri sürülmüştür. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Marmara İletişim Dergisi en_US
dc.subject Türk sineması, Türk romanı en_US
dc.title Türk romanı ve Türk sineması ilişkileri en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR47123


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım