Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Enterprise resource planning implementation: a survey of Turkish manufacturing organizations - Kurumsal kaynak planlaması uygulamaları: Türk sanayi işletmelerinde bir araştırma

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım