Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Sınır kapılarının girişimcilik kültürü üzerine etkisi: Iğdır örneği -The impact of the border gates on the entrepreneurial culture: Iğdır örneği

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım