Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Su ürünleri kooperatiflerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: İstanbul ili örneği - The problems faced in fishery cooperatives and solution suggestions: the case of İstanbul

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım