Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Topsis yönteminin finansal performans göstergesi olarak kullanılabilirliği - The usability of topsis method as a financial performance indicator

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım