Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

İntermodal taşımacılığın maliyet avantajları: karayolu-denizyolu entegrasyonu üzerine bir araştırma - Cost benefits of intermodal transportation: a research on road and maritime integration

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım