Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışı ışığında eğitim ve geliştirmenin rolü, işlevleri ve bir örnek olay - The role and functions of the training and development under the perspective of strategic human resources management and a case study

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Yıldız, Ebru
dc.date.accessioned 2014-07-14T08:21:23Z
dc.date.available 2014-07-14T08:21:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1300-0845
dc.identifier.uri http://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/828
dc.description.abstract Özet Küreselleşme ve yoğunlaşan rekabet ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, işletmelerin anlayış ve uygulamalarında önemli değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişim, İnsan Kaynakları Yönetiminde de yaşanmaktadır. Geleneksel anlayış, hızla yerini Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi olarak ifade edilen daha kapsamlı bir kavrama bırakmaktadır. Bu anlayış, bilginin kazandığı önemle birlikte, tüm çalışanların sürekli olarak bilgiyi paylaşan, kullanan ve bu konuda proaktif davranışlar geliştiren insan kaynaklarının varlığını gerektirmektedir. Bu gereksinimi karşılayan en önemli insan kaynakları stratejisi, eğitim ve geliştirmedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bu stratejiye de yeni boyutlar eklemlemiştir. Yetişkin eğitimi, yaşam boyu öğrenme, interaktif öğrenme teknik ve materyalleri, eğitim ve geliştirme stratejisinde dikkate alınması gereken önemli konulardır. Makalede, bu çerçevede kavramsal bir değerlendirme amaçlandığı gibi, klasik öğrenme ve yaşayarak öğrenme yöntemlerinin bir işletmede uygulama sonuçlarına da yer verilmektedir. Abstract Besides globalization and hidden competition, the improvements in the information and communication technologies cause important changes in the approaches and implementation of the strategies of the businesses. This development is also seen in the human resource management concept. Strategic Human Resource Management as a broader term takes place of traditional approach. This new and comprehensive concept needs human resources have the capacity and capabilities in sharing and using the knowledge and developing proactive behaviors as a consequence of the importance of the knowledge in business management. The most important strategy supplied this need is training and development. The improvement in the information and communication technologies articulate new dimensions to the strategy. These are adult training, on the job training, lifelong learning, using interactive learning techniques and materials. The article, in this framework aims a conceptual evaluation in related with these two concepts and also presents the implementation and the results of the conducting of classical and experiential learning methods in a firm. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Öneri Dergisi en_US
dc.subject Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitim ve Geliştirme - Strategic Human Resources Management, Training and Development en_US
dc.title Stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışı ışığında eğitim ve geliştirmenin rolü, işlevleri ve bir örnek olay - The role and functions of the training and development under the perspective of strategic human resources management and a case study en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR204910


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım