Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Uluslararası ticaret hukukunda doğrudan yabancı yatırımlar ve çok uluslu şirketler incelemesi - The review of foreign direct investment and transnational companies in international trade law

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım