Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Medya işletmelerinde denetimin finansal yönetimdeki önemi - The importance of auditing for financial management in media companies

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım