Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Dış çevre ve bireysel güç odaklı strateji geliştirme süreçlerinin araştırmacı ve fırsatçı yenilikçilik üzerindeki etkisi-The impact of enforced choice and command strategy development processes on exploratory and exploitative innovativeness

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım