Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Bir iletişim aracı olarak web siteleri: Türkiye’deki otel web sitelerinin etkinliği üzerine bir araştırma-Web sites as a communication tool:the case of Turkish hotels

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım