Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Duygusallık ve bilişselliğin plansız satın alma davranışına etkisi-The influence of affect and cognition on impulse buying behavior

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım