Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Küçülmeye giden işletmelerde geri kalanların yaşadıkları tükenme sendromunun örgüte bağlılık üzerindeki etkisi-The burn out syndrome experienced by the remaining employees in downsizing companies and its effect on organizational commitment

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım