Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Sürdürülebilir gelişme ve girişimcilik arası bağlantıları değerlendirmek için bir model önerisi-A model proposal for the assessment of the relationship between entrepreneurship and sustainable development

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım