Show simple item record

dc.contributor.authorKaplan, Burçin
dc.contributor.authorAkçay Kasapoğlu, Özlem
dc.date.accessioned2014-07-16T06:22:55Z
dc.date.available2014-07-16T06:22:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/1003
dc.description.abstractÖzet Günümüz işletmelerinin, karşılaştıkları en önemli problemlerden biri, karlarını maksimum kılabilmek için verilmesi gereken optimum ürün karması problemleridir. İşletmenin kar elde edebilmesi için, sistemin verimli bir biçimde çalışması son derece önemlidir. Verimlilik, sistemin bütününde sağlandığında ve doğru ürün karması kararları alındığında kar maksimum düzeye çıkar. Bu savı destekleyen ve günümüzde pek çok işletme tarafından benimsenen teorilerin başında Kısıtlar Teorisi gelir. Bu çalışmada, kimya sektöründe üretim yapan bir firmanın çoklu darboğaz problemlerinde, kısıtların etkililiği azalttığı durumlar, örnek alınan veriler üzerinde gösterilmiştir. Kısıtlar teorisi geleneksel algoritması ile bunun üzerine düzenlenmiş olan düzeltilmiş algoritma, firma verilerine uygulanarak her birinin dezavantajları gözlemlenmiştir. Daha sonra optimum sonuca ulaşan algoritma tespit edilmiş ve bu algoritmanın etkililiği sunulmuştur. Son olarak geliştirilen algoritma ile Tamsayılı Doğrusal Programlama (TDP) söz konusu örnek üzerinde birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Geliştirilmiş algoritmanın başarısı sonuçlarla sunulmuştur. Abstract One of the most important problems that today’s companies face is the optimum product mix decision problems to maksimize their profit. Companies have to make their operations efficient to be able to get profits. If the efficiency could be implemented in the whole system, and when the right product mix decisions are taken then the profitability increase to the maximum level. Theory of constraints is the theory that supports this idea which: is most known within the companies. In this study, the constraint cases decrease the efficiency in the multiple bottleneck problems of a company in chemical industry were shown through the data selected. The traditional theory of constraints algorithm and the revised algoritm were applied to the firm’s data and disadvantages were presented. Then, the latest improved algorithm is discussed and an improved algorithm is presented. Finally, the improved algorithm and the Integer Linear Programming (ILP) methods are compared. The improved algoritm’s success are submitted with the results.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherÖneri Dergisien_US
dc.subjectKısıtlar Teorisi, Ürün Karması, Çıktı Optimizasyonu, Kısıtlar Teorisi Üzerine Geliştirilen Algoritmalar, Tam Sayılı Doğrusal Programlama.en_US
dc.subjectTheory of Constraints, Product Mix, Throughput Optimization, Algorithms Improved Based on TOC, Integer Linear Programmingen_US
dc.titleÜrün karması optimizasyonu kararlarında kısıtlar teorisi kullanımı ve bir uygulamaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR56124
dc.contributor.authorIDTR176395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record