Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, Çiğdem
dc.contributor.authorAtaman, Göksel
dc.date.accessioned2014-07-16T06:28:04Z
dc.date.available2014-07-16T06:28:04Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/1004
dc.description.abstractÖzet Bu çalışmada, hukuki-politik ve ekonomik değişikliklerin, kökenleri farklı olan örgütsel popülasyonların yoğunluklarını nasıl etkilediği incelenmiştir. Örgütsel Ekoloji Kuramı ile ilgili çalışmalarda, örgütsel popülasyonlar ve popülasyonlar arası süreçlere odaklanılmış, ancak Örgütsel Ekoloji Kuramı’nın araştırma alanlarından biri olan sosyal, siyasal ve ekonomik değişikliklerin örgüt popülasyonlarına etkisinin incelenmesi yetersiz kalmıştır. Sosyal, siyasal ve ekonomik değişikliklerin yarattıkları etkiler ve bu etkilerin hangi düzenekler aracılığıyla ortaya çıktığı ise kuram açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Türkiye bankacılık popülasyonun evrimi sürecinde yaşanan hukuki-politik ve ekonomik değişiklikler dönemler halinde incelenmiş ve Örgütsel Ekoloji Kuramı temelinde hangi çevresel koşullarda (dönemlerde) hangi örgüt türünün (yerli-yabancı) yoğunluğunun daha yüksek olduğuna odaklanılarak, yerli ve yabancı banka popülasyonun evrimi incelenmiştir. Abstract: In this study, we examine how the legal-political and economic changes afftect the density of organizational populations that have different origins. Studies on Organizational Ecology Theory focus on organizational populations and processes between populations but they are insufficient to determine the effects of social, political, and economic changes on organizational populations which is highlighted as a research area in the theory. It is very important to know about the effects of these kinds of changes and that through which mechanisms these effects come up [1]. We investigate legal-political, and economic changes in terms of historical periods experienced through evolution of Turkish banking population, and the evolution of domestic and foreign banking populations by focusing on which type of organizational forms have relatively higher density in which environmental conditions (historical periods). Abstract In this study, we examine how the legal-political and economic changes afftect the density of organizational populations that have different origins. Studies on Organizational Ecology Theory focus on organizational populations and processes between populations but they are insufficient to determine the effects of social, political, and economic changes on organizational populations which is highlighted as a research area in the theory. It is very important to know about the effects of these kinds of changes and that through which mechanisms these effects come up [1]. We investigate legal-political, and economic changes in terms of historical periods experienced through evolution of Turkish banking population, and the evolution of domestic and foreign banking populations by focusing on which type of organizational forms have relatively higher density in which environmental conditions (historical periods).en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherÖneri Dergisi
dc.subjectYerli Bankalar, Yabancı Bankalar, Örgütsel Ekoloji Kuramı, Çevresel Değişiklikler.en_US
dc.subjectDomestic Banks, Foreign Banks, Organizational Ecology Theory, Environmental Changes.en_US
dc.titleHukuki-politik ve ekonomik değişikliklerin yerli ve yabancı örgüt popülasyonlarının yoğunluklarına etkisi: Türkiye bankacılık popülasyonu, 1923-2011en_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR18140
dc.contributor.authorIDTR2440


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record