Show simple item record

dc.contributor.authorBal Taştan, seçil
dc.date.accessioned2014-07-16T07:02:51Z
dc.date.available2014-07-16T07:02:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/1012
dc.description.abstractÖzet Bu çalışmanın amacı, bireylerin psikolojik güçlendirme algısı ile işle ilgili iyi hissetme hali arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bununla birlikte çalışmanın amacı, işyerinde psikolojik güçlendirme algısı ile psikolojik iyi hissetme hali arasındaki ilişkide bireylerin öz-yeterlilik inancının ara değişken rolüne ve sosyal destek algısının düzenleyici değişken rolüne ilişkin bulgular elde edebilmektir. Bu bağlamda, psikolojik güçlendirme algısı ve iyi hissetme hali arasındaki ilişkiyi ve algılanan öz-yeterlilik duygusu ve sosyal desteğin rolünü incelemeye yönelik tasarlanan yapılandırılmış saha araştırması, İstanbul ili Kadıköy ilçesine bağlı devlet ilköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenler üzerinde uygulanmıştır. Araştırma modelinde ön görülen bir dizi hipotez, katılımcılardan elde edilen ampirik verilere dayanarak test edilmiştir. Araştırma sonuçları, psikolojik güçlendirme algısının dört boyutunun da psikolojik iyi hissetme hali ile pozitif ve anlamlı şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, elde edilen istatistiksel bulgulara gore, bireylerin öz-yeterlilik algısının psikolojik güçlendirme ve iyi hissetme hali arasındaki ilişkide kısmi seviyede ara değişken rolüne sahip olduğu ve amir sosyal desteğinin bu ilişkide düzenleyici bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bütün bu sonuçlar, çalışanlarının işyerindeki psikolojik iyi hissetme halini ve çalışma yaşamıyla ilgili olumlu duygulanımlarını güçlendirmeyi amaçlayan ve farklı sektörlerde yer alan özel ve kamu kurumlarına bakış açısı sunmaya yardımcı olmaktadır. Abstract The objective of this study is to examine the relationship between psychological empowerment and psychological well being. Additionally, it is aimed to find evidences about the mediating role of individuals’ self-efficacy perception and the moderating role of perceived supervisor social support on the relationship between psychological empowerment and psychological well-being at work. The effect of psychological empowerment on work-related psychological well-being and the roles of self-efficacy and social support were examined through a structured research survey which has been performed among teaching staff working in public primary schools in Istanbul-Kadıköy. The hypotheses were generated and empirically tested by the data obtained from the participants. The results have demonstrated that all four dimensions of the psychological empowerment had significantly positive relationships with psychological well-being states of the individuals. Moreover, the statistical findings have revealed that self-efficacy perception had a partial mediating role and perceived social support had a significant moderating role on the relationship between psychological empowerment and well-being. Furthermore, the findings of this study have provided insights to various public and private organizations from different sectors which aim to enhance psychological well-being of the individuals and try to improve their work-related positive affections at the workplace.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherÖneri Dergisien_US
dc.subjectPsikolojik Güçlendirme Algısı, Psikolojik İyi Hissetme Hali, Esenlik, Öz-Yeterlilik Algısı, Sosyal Destek, Öğretmenlerin Çalışma Yaşamındaki Duygusal Algılamalarıen_US
dc.subjectPsychological Empowerment, Psychological Well-Being, Self-Efficacy, Social Support, Affective Work Perceptions of Teachersen_US
dc.titleThe relationship between psychological empowerment and psychological well being: the role of self-efficacy perception and social supporten_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorID


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record