Show simple item record

dc.contributor.authorSaföz Güven, İlkay Gurbet
dc.contributor.authorGürçay, Songül Sonay
dc.date.accessioned2014-07-16T07:22:56Z
dc.date.available2014-07-16T07:22:56Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-8889
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/1017
dc.description.abstractBu çalışmada fen lisesi ve genel liseye devam eden 251’ i kız, 293’ ü erkek olmak üzere 544 ergen, psikolojik belirtiler ve genel sağlık örüntüleri açısından değerlendirilmiştir. Psikolojik belirti ve genel sağlık örüntüsünün cinsiyet, sosyometrik statü ve okul türü değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği de araştırılmıştır. Araştırma verileri, Kısa Semptom Envanteri ve Sosyometri ölçekleri uygulanarak toplanmıştır. Ergenlerde psikolojik belirtilerin yaygınlığını belirlemek için Kısa Semptom Envanteri’nin alt ölçeklerinden aldıkları puanlara bakılmıştır. Araştırma sonucunda, psikolojik belirtilerin kız ergenler arasında daha yaygın olduğu ortaya çıkmıştır. Fen lisesi öğrencilerinin genel lise öğrencilerine göre psikolojik belirtiler açısından daha iyi durumda oldukları ve genel lise öğrencilerinin daha çok psikolojik problem ifade ettikleri saptanmıştır. Fen lisesi öğrencilerinin genel sağlık örüntülerinin genel lise öğrencilerinin genel sağlık örüntülerinden daha iyi olduğu gözlenmiştir. Ancak ergenlerin, psikolojik belirti ve genel sağlık örüntülerinin sosyometrik statü değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği gözlenmiştir.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.subjectErgenlik, psikolojik belirtiler, genel sağlık örüntüleri, sosyometrik statü.
dc.titleErgenlerin psikolojik belirtileri ve genel sağlık örüntülerien_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record