Show simple item record

dc.contributor.authorÖzen, Zeki
dc.contributor.authorÜstünkaya, Mert Eren
dc.contributor.authorZaim Gökbay, İnci
dc.contributor.authorYarman, Sıddık Bekir
dc.contributor.authorKartal Karakaş, Elif
dc.date.accessioned2014-07-16T07:23:40Z
dc.date.available2014-07-16T07:23:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/1018
dc.description.abstractÖzet Günümüzde bilgi güç olarak nitelendirilmektedir. Araştırmacılar; bilgi yönetimi üzerine çalışmalar yapmakta, kamuda ve özel sektörde doğru bilginin, doğru zamanda, doğru kişiye ulaştırılmasına katkıda bulunmaktadır. Doğru karar alabilme, planlama yapabilme ve proaktif düşünebilme yöneticilerde aranan özellikler arasındadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, yöneticilerin karar alma sürecine de hız kazandırmıştır. Organizasyonlar uzman sistemler, karar destek sistemleri gibi teknolojilerden faydalanmaya başlamıştır. Eğitim, turizm, ticaret, sağlık gibi birçok sektörde yer alan çoğu organizasyonun elektronik dünyada kendilerini temsil ettikleri ve piyasada birçok alternatifinin bulunduğu bilgi teknolojilerden biri de “İçerik Yönetim Sistemi - İYS (Content Management System - CMS)”dir. Bu çalışmada, bir organizasyonun, piyasada mevcut alternatifler arasından kendine uygun bir İYS seçebilmesini sağlamak hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, içinde İYS konusunda uzman kişilerin yer aldığı bir “İçerik Yönetim Sistemi Seçimi Karar Destek Sistemi” oluşturulmuştur. Abstract Nowadays, information is classified as a power. Researchers study on knowledge management, also contribute the process of delivering the right information at the right time to the right person in the public sector and the private sector. Accurate decision-making, planning and proactive thinking are seen as managers’ characteristics. Decision-making process of managers is accelerated by the development of information and communication technologies. Organizations have started to utilize technologies such as expert systems, decision support systems. “Content Management System” is one of information technologies which is choosen by many organizations working in various sectors such as education, tourism, trade and health to form their electronic window, has many different alternatives in market. The aim of this study is to make organizations be able to choose the most appropriate content management system from alternatives in market for theirselves. In this context, a decision support system, which includes the CMS specialists’ opinions, has been developed.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherÖneri Dergisien_US
dc.subjectİçerik Yönetim Sistemi, organizasyon, karar destek sistemi, doğrusal programlama.en_US
dc.subjectContent Management System, organization, decision support system, lineeer programming.en_US
dc.titleOrganizasyonlarda içerik yönetim sistemi seçimi için bir karar destek sistemi geliştirilmesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR189433
dc.contributor.authorIDTR16425
dc.contributor.authorIDTR60555


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record