Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Kaya
dc.contributor.authorYıldırım, Gülten
dc.date.accessioned2014-07-16T08:38:50Z
dc.date.available2014-07-16T08:38:50Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/1068
dc.description.abstractBu araştırma, demokratik ilke ve değerlerin okullarda yaşanılarak öğretilmesini ve öğrencilerde demokrasi kültürünün oluşturulmasını hedefleyen Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi (DEOMP)’nin uygulanmasına ve demokrasi eğitimine katkısına ilişkin öğretmen ve öğrencilerin görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma tasarımı ile gerçekleştirilen araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme protokolü veri toplama aracı olarak kullanılmış, elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucu DEOMP’nin demokratik değerlerin ve yaşam tarzının tüm öğrencilere kazandırılması hedefini gerçekleştirmede yetersiz kaldığı, projenin etkisinin tüm öğrencilerden ziyade okul meclis başkanlarıyla sınırlı kaldığı tespit edilmiştir. Projeden hedeflenen demokratik tutum, davranış ve becerilerin öğrencilere kazandırılması konusunda istenilen başarının yakalanamamış olmasının sebepleri olarak (1) eğitim sistemi ve yönetimi, (2) idareci ve öğretmenler, (3) öğrenciler ve (4) Türk aile ve toplum yapısından kaynaklanan çeşitli sorunlar tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına dayalı tartışma ve öneriler yapılmıştır.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.subjectDemokrasi eğitimi; demokratik değerler, okul meclisleri, öğretmen görüşleri, eğitimsel sorunlar
dc.titleDemokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesinin uygulanmasına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerien_US
dc.title.alternativeTeachers’ and students’ opinions about the application of ‘democracy education and school councils project’
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR23141
dc.contributor.authorIDTR202147


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record