Show simple item record

dc.contributor.authorZengin, Gökhan
dc.date.accessioned2014-07-16T12:07:00Z
dc.date.available2014-07-16T12:07:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/1115
dc.description.abstractÖzet Bu çalışmanın konusunu, Türkiye’deki belediye personel ve yöneticilerinde görülen hizmet içi eğitim eksikliği ve bu konuda yaşanan çeşitli sorunlar oluşturmaktadır. Çalışmanın temel konusunu daha iyi açıklayabilmek için öncelikle hizmet içi eğitim kavramsal olarak incelenmiştir. Hizmet içi eğitim kavramsal ve teorik olarak tanımlandıktan sonra belediyelere yönelik hizmet içi eğitimin yasal dayanakları ve bu kurumlara yönelik hizmet içi eğitim programları düzenleyen kurum ve kuruluşların son yıllardaki eğitim çalışmaları üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ilerleyen kısımda ise, Türkiye’de belediyelerde yaşanan hizmet içi sorununu daha somut verilerle ortaya koyabilmek amacıyla konuya ilişkin yapılmış önemli alan araştırmaları incelenmiştir. Bu alan çalışmalarından bazıları kapsam açısından geniş oldukları için Türkiye’deki çoğu belediyenin yaşadığı hizmet içi eğitim sorunlarına yönelik önemli veriler içermektedir. Bu çalışmaların sonuçlarına göre belediyelerde yaşanan hizmet içi sorununun genel çerçevesi çizilerek, sorunlarla ilgili ortak bulgular analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında ise eldeki somut veriler ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda çizilen çerçeve yardımıyla, belediyelerde yaşanan hizmet içi eğitim sorunun çözümüne yönelik organizasyonel ve küçük yasal düzenlemeler konusunda bir takım önerilerde bulunulmuştur. Abstract The subject of this study is the lack of in-service training which is seen in municipal staff and managers and various problems experienced on this subject. Firstly in-service training examined conceptually to explain main subject of study better. After in-service training is defined both conceptual and theoretical, legal support of in-service training for municipalities. It is focused on the recent studies of corporations and institutions which organize in-service training for such kind of institutions. In later part of study, with the aim of expressing in-service training problem in municipality in turkey with more concrete data important studies made on subject were examined. As some of field surveys are detailed in content they have important info for many municipalities in turkey. According to results of studies, by drawing the general framework of problems in service training it is tried to analyze common findings about problems. In conclusion part of study with the help of framework about training need and concrete data for solving the in service training problems, some advices were given about legal layout.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherÖneri Dergisien_US
dc.subjectHizmet İçi Eğitim, Belediye Personel Yönetimi, Hizmet İçi Eğitim Kurumları, Belediye Birlikleri.en_US
dc.subjectIn-Service Training, Municipality Personnal Administration, The Institutions of In-Service Training, Municipality Unionsen_US
dc.titleTürkiye’de belediye personel ve yöneticilerinin hizmet içi eğitim sorunu ve çözümleri üzerine bir değerlendirmeen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR147437


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record