Show simple item record

dc.contributor.authorYorulmaz, Bilal
dc.date.accessioned2014-07-16T12:18:53Z
dc.date.available2014-07-16T12:18:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/1118
dc.description.abstractÖzet Bu araştırma Kur’an kursu öğreticileri ve cami görevlilerinin okul öncesi ve ilköğretim 1. kademe öğrencilerine ders verme durumlarına ilişkin öz algılarını ortaya koymayı amaçlayan bir alan araştırmasıdır. Araştırmaya 2012 yılında İstanbul ilinde görev yapan 112 Kur’an kursu öğreticisi ve 127 cami görevlisi olmak üzere toplam 239 kişi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmış ve bu anketin geliştirilmesinde daha önce yapılan bilimsel çalışmalardan ve alan uzmanlarından faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular cinsiyet, görev unvanı, hizmet süresi ve mezuniyet durumu değişkenlerine göre çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir. Abstact This field research studied the self-perception of teachers and imams who teach the Qur’an to children between the ages of 4 and 10. Participants in the research included 239 individuals--112 teachers of the Qur’an and 127 mosque officials working in the city of Istanbul, Turkey, in 2012. The data for the study were collected with questionnaires created with the aid of prior academic research and religious educators. The study analyzed and evaluated its findings under the headings of: Sex (male or female); Position (course teacher or iman); Number of Years Taught; and Education (degree earned, Masters, PhD, etc.).en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherÖneri Dergisien_US
dc.subjectYaygın Din Eğitimi, Okul Öncesi Din Eğitimi, İlköğretim Çağı Din Eğitimi, Din Görevlilerinin Öz Algıları.en_US
dc.subjectExtended Religious Education; religious education in the preschool period; religious education in the primary school period; Qur’an course teachers’ and Imams’ self-perception.en_US
dc.titleKuran kursu öğreticileri ile cami görevlilerinin okul öncesi ve ilköğretim 1. kademe öğrencilerine ders verme durumlarına ilişkin öz algıları (İstanbul örneği)en_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR18360


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record