Show simple item record

dc.contributor.authorArmutlulu, İsmail Hakkı
dc.contributor.authorYazıcı, Murat
dc.date.accessioned2014-07-17T10:25:15Z
dc.date.available2014-07-17T10:25:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/1175
dc.description.abstractÖzet Regresyon analizinde veri setini analiz etmek oldukça önemlidir. Çünkü tek bir gözlem bile regresyon modelindeki parametre kestirimleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Aykırı ve/veya uç değerlerin veri setinden çıkartılması zamanında önerilse de bu regresyon denklemini tamamen değiştirebilir. Robust yöntemlerin aykırı ve/veya uç değer olması durumunda klasik regresyona göre daha iyi sonuçlar verdiği ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, EKK yöntemine dayanan Klasik Regresyon Analizi, Robust Regresyon Analizi, Fuzzy Regresyon Analizi ve Fuzzy Robust Regresyon Analizi incelenmiştir. Sonrasında 45 otomobil markasının teknik verileriyle bu analizler uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Elde ettiğimiz sonuca göre, temel varsayımların sağlanmadığı durumda Robust Regresyon Analizi’nin Klasik Regresyon Analizine göre daha iyi sonuç verdiği görülmektedir. Diğer bir sonuç ise, elimizdeki veri seti için Fuzzy Regresyon Analizi’nin Fuzzy Robust Regresyona Analizi’ne göre daha iyi sonuç verdiğidir. Veri setinde aykırı ve/veya uç değer veya değerler bulunması durumunda tersi durumun söz konusu olabileceği düşünülmektedir. İncelenen tekniklerin birbiri üzerine bir üstünlüğe sahip olmadığı, veri setinin yapısına göre her bir tekniğin birbiri üzerine üstün olabileceği saptanmıştır. Abstract In regression analysis, data analysis is very important. Because, even one observation may be large effect over parameters estimates in regression model. Outliers and/or extreme values are removed from the data is recommended at the time of this regression equation can change completely. Robust methods are given better results than classical regression if data set includes extreme and/or outlier values. In this study, based on the classical method of EKK Regression Analysis, Robust Regression Analysis, Fuzzy Regression Analysis and Fuzzy Robust Regression Analysis were examined. After, with technical data of 45 automobile brands, each analysis of above mentioned were applied and results were compared. Based on the results we have obtained, the basic assumptions are not met Robust Regression Assessment of the classical regression Analysis are given beter results. Another result is, for we’ve got a set of data, Fuzzy Regression Analysis gave beter result than Fuzzy Robust Regression Analysis. In case of the data set have outliers or extreme values, we think that might be the opposite situation. We determined that techniques which are examined not have an advantage over one another and according to the structure of data set, each technique can be beter than the other.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectFuzzy Robust Regresyon, Fuzzy Regresyon, Robust Regresyon, Çoklu Doğrusal Regresyon, Otomobil, Otomobil Beğeni Fonksiyonuen_US
dc.subjectFuzzy Robust Regression, Fuzzy Regression, Robust Regression, Multiple Linear Regression, Automobile, Automobile Rating Functionen_US
dc.titleFuzzy robust regresyon’un diğer regresyon teknikleriyle karşılaştırılması ve bir uygulamaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR5633
dc.contributor.authorIDTR154866


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record