Show simple item record

dc.contributor.authorÖzgür, Ergün
dc.date.accessioned2014-07-17T10:59:59Z
dc.date.available2014-07-17T10:59:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/1187
dc.description.abstractÖzet Bu makalede son iki genişlemeyle, üye sayısı 27, resmi dil sayısı 23 ve nüfusu 502,5 milyona ulaşan, genişleyen Avrupa Birliği’nin (AB) göçmen ikilemi tartışılacaktır. Tartışma AB içerisindeki serbest dolaşım ve yabancılara uygulanan “Schengen” politikaları nedeniyle gündeme gelen “içeridekiler” ve “dışarıdakiler” terminolojisine dayandırılacaktır. Avrupa Birliği’nin eski göçmen olan yeni vatandaşlarıyla ilgili sorunları devam etmesine rağmen, yabancı göçmen ve ilticacıların, AB tarafında aynı karşılığı olmayan, AB yönelimleri devam etmektedir. Diğer taraftan göçmenlere yönelik ayrımcı söylemlerin artışını etkileyebilecek olan işsizlik oranı, 2008’den beri yükselmektedir. Fakat AB’deki yaşlanan nüfus ve düşük doğurganlık düzeyi, genç ve nitelikli yabancı göçmenlerin Birliğin yeni işgücü olmasını gerektirebilir. Ayrıca dinamik, genç ve kalifiye Türk nüfusu, AB’nin olası işgücü talebine katkı sağlayabilir. Abstract In this article, the immigration dilemma of enlarging European Union (EU), which has 27 member states, 23 official languages and 502.5 millions of population after last two enlargements, will be discussed. The discussion will be based on “insiders” and “outsiders” terminology that is occurred because of the free movements of people within the EU and “Schengen” policy applications to foreigners. Although the problems related with current citizens who were previous immigrants of the EU are continuing, there is a nonreciprocal orientation towards the EU by foreign immigrants and asylum seekers. On the other hand rising unemployment rate since 2008, may have an impact on increasing discrimination discourses towards immigrants. However the ageing population and low level of fertility in the EU may necessitate young and qualified immigrants as the new workforce of the EU. Besides dynamic, young and qualified Turkish population may contribute to possible workforce demand of the Union.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherÖneri Dergisien_US
dc.subjectAvrupa Birliği genişlemeleri, göçmen ikilemi, yaşlanan işgücü, kalifiye göçmenler.en_US
dc.subjectUnion enlargements, immigration dilemma, ageing work force, qualified immigrants.en_US
dc.titleGenişleyen Avrupa Birliği’nin göçmen ikilemi ve yaşlanan işgücüen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR136158


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record