Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdener, Nesrin
dc.date.accessioned2014-07-17T11:19:21Z
dc.date.available2014-07-17T11:19:21Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1300-8889
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/1199
dc.description.abstractBu çalışmada amaç, öğrencilere verilen HTML eğitimi sırasında görsel ara yüzlü web editör programı kullanımının, öğrencilerin HTML kodlarını yorumlayabilme becerisine olan etkisini tespit etmektir. Araştırmada ayrıca daha önce web tasarımı eğitimi almış öğrencilerin hazır javascript kodlarını bir web sitesinde kullanabilme becerisine bakılmış ve bu konuda yaşanan problemler belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2005–2006 eğitim yılında İstanbul Esatpaşa Ticaret Meslek Lisesi Bilgisayar bölümü ve Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Deneme ve tarama modelinin birlikte kullanıldığı araştırmanın deneysel bölümü iki deney grubu ile gerçekleştirilmiş ve son test deneme modeli kullanılmıştır. Görsel arayüzlü web editör programı (Macromedia Dreamweaver) kullanılarak verilen eğitim ile metin editörü kullanılarak (note pad) verilen eğitimi, öğrenci başarısı açısından karşılaştırabilmek amacıyla, birbirine eş iki çalışma grubu oluşturulmuş, grup karşılaştırmalarında uygulama sonrası gerçekleştirilen son test sonuçlarından yararlanılmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı bölümde ise, uygulama sınavı gerçekleştirilmiş ve öğrencilerin kendilerine verilen hazır javascript kodlarını web sitelerinde kullanabilme becerileri ölçülmüştür. Araştırma sonucunda, öğrencilerin hazır javascript kodlarını web sitesinde kullanabilme sürecinde önemli eksikleri olduğu gözlenmiştir. Araştırma bulgularına göre HTML etiketlerinin(tag) yeni öğrenilmeye başlandığı aşamada görsel arayüzlü web editör programı kullanımı, öğrencilerin HTML kodlarını yorumlama başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.subjectHTML eğitimi, HTML Editörleri, Web tasarımıen_US
dc.titleWeb tasarımında editör kullanımı ve html öğretimien_US
dc.title.alternativeUse of web editors in web design and teaching html
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record