Show simple item record

dc.contributor.advisorSıdıka Rodopen_US
dc.contributor.authorAkbaş, Esmaen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:18:58Z
dc.date.available2019-03-18T15:18:58Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0052804.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/14999
dc.description.abstractEndüstri devrimi, yeni teknolojiler, hızla değişen pazar ve ekonomi koşulları, artan rekabet ve oluşan yeni pazarlardan dolayı otomobil tasarımı, otomotiv sektöründe hizmet veren şirketler için çok önemli hale gelmiştir. Artık tasarım süreci, ürünün doğru hedef kitleye uygun olarak, doğru zamanda, en az riskle gerçekleştirilme kriterlerine dayanmaktadır. Büyük ölçekli üretim ekonomi için hayati derecede önemli olsa da müşteriler; güç sistemlerinde (pratik özelliklerde) olduğu kadar, taşıtın hem dış genel görünümünde hem de iç mekân tasarımında daha fazla seçenek talep etmektedir. İnsanlar, alışveriş merkezlerinde geçirdikleri zamanların yanında, aileleri, arkadaşları ve ilgi alanları ile bağlantılı yerleri ziyaret etmek ve çalışmak üzere günlük ya da haftalık bazda, ev ile iş arasında daha uzun mesafeler kat ederek otomobillerinde daha çok zaman geçirmektedirler. İş dünyası insanları için ise otomobiller, çalışma arkadaşları ve müşteriler ile mobil telefon, dizüstü bilgisayar ve internet kullanarak haberleşmeleri mümkün olan bir işyeri gibidir. Tüketici araştırmacıları, otomobil iç mekânının marka tanınmasında bir odak noktası olacağına inanmaktadır. Bu seçkin iç mekânları yaratmada tasarım, malzeme ve renkler kaçınılmaz olarak gerekli birer araç olacaktır. Bu çalışmada tüm ekonomik, stratejik, politik, sosyo-kültürel ve psikolojik etkenlerin ışığından yer yer sıyrılarak estetik ve fonksiyonel kaygıların otomobil iç mekanına yansıtılması ve ortaya çıkan final ürünle kullanıcının beğenisine sunulma sürecinin tasarımcı ve pazarlama yönüne değinilmiştir. 1. bölümde; ilk tekerlekli ve buharlı otomobillerden günümüzün otomobillerine dek uzanan süreçte otomobillerin geçirdiği değişimlere ve insanların bu araçlara kendilerini bütünleyen bir statü sembolü olarak görmelerine değinilmiştir. Günümüzde üretilen otomobillerin kullanıcıların isteklerine ve yaşam tarzlarına göre tasarlanması ve bunun sonucunda oluşan araç sınıflandırılması anlatılmıştır. 2. bölümde; genel olarak tasarım fikrinin ortaya atılmasından üretim aşamasına kadar olan süreçte otomobil firmalarında tasarım ve tasarımla bağlantılı olan pazarlama, proje koordinasyon, satınalma ve üretim bölümleri genel olarak ele alınmıştır. 3. bölümde; kullanıcıların otomobillerden beklentilerini karşılayabilmeleri adına, güç ve performans dışındaki en önemli faktör olan iç mekan tasarımına değinilmiştir. Kullanıcı, tasarımcı ve pazarlama ilişkisi ile birlikte, otomobil iç mekanında kullanılan malzemeleri kapsayan bir başlıkta; fiber ve plastikler konusunda genel bilgiler verilmiştir. 4. bölümde; otomobil iç mekanında tasarım aşamasından sonra, üretim öncesi görsel renk değerlendirmesi konusu irdelenmiştir. Genel renk bilgileriyle birlikte, değerlendirme sırasında kullanılan ışık kaynaklarından, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi konularına yer verilmiştir. 5. bölümde ise; daha önceki bölümlerde yapılan araştırmaların, yeni bir otomobil tasarımında; fikir aşamasından, tasarım, mühendislik ve görsel renk değerlendirmesine kadar geçen süreç; Ford Transit Connect Kombi aracı üzerinde yapılan iç ve dış mekan değişiklikleri örneklendirilerek genel bir değerlendirme yapılmıştır. SUMMARY Nowadays the need for automotive design increased significantly for automotive industry due to industry revolution, new technologies, dynamic market and economic conditions, increasing rivalry and formation of new markets. Now, the design process for appropriate object is based on manufacturing the product on the right time with proper costs and minimum risk criteria anymore. Although large scaled production is very important for the economy, customers are expecting more choices for the exterior & interior design , accessories and power systems at the same time . People are spending more time in their cars, commuting longer distances to work on a daily or weekly basis. They have more leisure time and higher disposable incomes for more days out to visit places of interests, friends and relations as well as trips to supermarket and shopping centres. For business people the car is a place of work, being able to communicate with colleagues and customers by mobile phone, laptops and internet. The car in fact has become an office, a living room and a shopping bag on wheels. In customer researches, people believe that the automotive interior will become a focal point for brand recognition. Design, materials and colour will inevitably be an essential tool in creating these distinctive interiors. In this study, by getting free of the external cases like economic, strategic, politic, socia-cultural and psychological effects, the period of reflecting aesthetics and functional worries to the automotive interior and introducing final product to the customers was mentioned from the designing and marketing point of view. In the first chapter; the changes on the automobiles during the period from the first wheeled vehicles and steamed automobiles to nowadays; human beings’ seeing these vehicles as a status symbol which completes themselves are mentioned. According to customer requests, the automobile design on these days & life styles and vehicle classification are explained. In the second chapter; design and other departments related with design like marketing, planning and purchasing in automobile companies are generally explained during the period from design to production steps. In the third chapter; automobile interior design which is the most important factor after power and performance criterias to meet customer requirements is mentioned. General information about fiber and plastics under a heading which includes materials used in automobile interior with the relationship of customer, designer and marketing are given. In the fourth chapter; visual colour evaluation before production, which follows the internal design of automobile is explained. With general colour theory information, light sources used after evaluation and evaluation of results are described. In the fifth chapter; general evaluation is done on the process of designing a new automobile from the idea point to design, engineering and visual colors evaluation steps on the researches which are explained at the former sections by sampling Ford Transit Connect Kombi vehicle facelift.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectTasarım_Otomobil Motorlu Kara Taşıtları_Tasarımen_US
dc.titleOtomobil iç tasarımında renk-kullanıcı-pazarlama ilişkisien_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record