Show simple item record

dc.contributor.authorPehlivan, Elif
dc.contributor.authorŞahin, Fatma
dc.date.accessioned2014-07-21T06:49:10Z
dc.date.available2014-07-21T06:49:10Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1300-8889
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/1513
dc.description.abstractİçerisinde yaşamdan örnek olaylar ve karşılaşılabilecek problemler barındıran “örnek olay yöntemi” etkin bir fen öğretimi için geliştirilen araçlardan biridir. Bu çalışma fen bilgisi dersi “Canlının İç Yapısına Yolculuk” ünitesinde örnek olay yöntemini kullanmanın başarıya, hatırlamaya ve bilişüstü becerilerin gelişimine etkisinin olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan deney ve kontrol grubu öğrencilerine uygulamaya başlamadan önce hazırlanan başarı testi öntest olarak ve bilişüstü beceri ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada deney grubunda yer alan öğrencilere ünite, örnek olay yöntemi kullanılarak kontrol grubunda bulunan öğrencilere ise geleneksel yöntemle yine araştırmacı tarafından işlenmiştir. Uygulamanın sonunda deney ve kontrol grubu öğrencilerine başarı testi sontest olarak ve bilişüstü beceri ölçeği tekrar verilmiştir. Örnek olayların hatırlamaya etkisinin olup olmadığını öğrenmek için ise deney ve kontrol gruplarına uygulama bitiminden 10 hafta sonra başarı testi sorularının yerleri değiştirilip hatırlama testi olarak tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 10.00 paket programında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda örnek olayların başarı, hatırlama ve bilişüstü becerilerin gelişiminde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.subjectFen Eğitimi, örnek olay, bilişüstü beceriler
dc.titleFen bilgisi dersi “canlının iç yapısına yolculuk” ünitesinde örnek olay yönteminin başarıya, hatırlamaya ve bilişüstü becerilerin gelişimine etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of case study method on academic achievement, remembering and metacognitive skills with regard to “a voyage to inner structure of the living thing” unit of science lesson
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorID
dc.contributor.authorIDTR5453


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record