Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Mehtap
dc.contributor.authorSürmeli, Hikmet
dc.contributor.authorBener, Elif
dc.contributor.authorŞahin, Fatma
dc.date.accessioned2014-07-21T06:51:31Z
dc.date.available2014-07-21T06:51:31Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1300-8889
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/1514
dc.description.abstractÇalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının ders işleyiş, anlatış tarzları ile sınıftaki durumları ve ders ortamları göz önünde bulundurularak nasıl bir öğretmen olacaklarına dair düşüncelerinin ne olduğunu tespit etmek hedeflenmiştir. 2005–2006 öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilen çalışmanın evrenini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğrencileri, örneklemini ise Aynı fakültenin İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’na devam eden 104 birinci sınıf ve 99 dördüncü sınıf olmak üzere toplam 203 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışmanın veri kaynaklarını öğretmen adaylarının yaptıkları kompozisyonlar ve resimler oluşturmuştur. Elde edilen verilere kodlamalar yardımıyla içerik analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda 4.sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğu 1.sınıf öğrencilerinin aksine öğretmenin öğrencilerle ilişkilerinde samimi olması, derslere öğrencilerin aktif katılması gerektiğini ve derslerini sınıf ortamında yapacaklarını düşündükleri ayrıca yapısalcı yaklaşım metotlarını uygulamak istedikleri ortaya çıkarılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.subjectFen bilgisi öğretimi, fen bilgisi öğretmen Adayları, öğretmenlik mesleği
dc.titleFen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ile ilgili düşüncelerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe assessing of thoughts of prospective scıence teachers about teaching profession
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorID
dc.contributor.authorIDTR16539
dc.contributor.authorID
dc.contributor.authorIDTR5453


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record