Show simple item record

dc.contributor.authorBatıbay, Dilek
dc.contributor.authorAydınoğlu, Ortaç
dc.date.accessioned2014-07-21T07:18:58Z
dc.date.available2014-07-21T07:18:58Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1300-8889
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/1516
dc.description.abstractBu araștırma müzik öğretmenliği lisans programında yer alan “Eșlik (Korrepetisyon)” dersinin öğrenci ve öğretmen görüșleri doğrultusunda; ders ile ilgili çeșitli değișkenler açısından var olan durumun ortaya konması ve dersin amaç, içerik, ișleyiș, programdaki yeri ve süresi ve diğer derslerle bağlantısı yönleriyle ele alınarak değerlendirilmesi amacıyla yapılmıștır. Araștırmanın evrenini Türkiye’de bulunan tüm eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dalları olușturmaktadır. Örneklem olarak, ele geçenden örnekleme yöntemi doğrultusunda, ulașılabilen üç eğitim fakültesi ele alınmıștır. Örneklem içerisinde eșlik dersini almıș, 3., 4. ve 4. sınıf üzerinde halen okumakta olan 105 öğrenci ile, yeni program dahilinde eșlik dersi vermiș olan 6 öğretim elemanı yer almaktadır. Öğretim elemanlarının, bir kısmı ile birebir görüșme yapılarak, bir kısmı ile anket aracılığıyla görüșleri alınmıș, bu görüșler doğrultusunda olușturulan öğrenci görüșlerinin alınmasına yönelik anket aracılığı ile de öğrenci görüșleri toplanmıștır. Araștırmadan elde edilen sonuçlara göre eșlik dersi, ideal bir eșlik dersinin amaç, içerik ve ișleyișine uygun olarak yürütülememekte ve öğrenciler ideal bir eșlik dersinin hedefleri içerisinde yer alan birçok konuda kendilerini yeterli görmemektedirler.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.subjectMüzik, müzik eğitimi, piyano, eșlik, eșlik dersİ
dc.titleMüzik öğretmenliği lisans programında yer alan “eşlik (korepetisyon)” dersinin öğrenci ve öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeStudent and faculty evaluation on correpetition course in music teacher training programs
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR189053
dc.contributor.authorIDTR152993


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record