Show simple item record

dc.contributor.authorDeniz, Jale
dc.contributor.authorSeçgel, Nihal
dc.date.accessioned2014-07-21T07:23:45Z
dc.date.available2014-07-21T07:23:45Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1300-8889
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/1518
dc.description.abstractBu çalıșma ile Mc Gregor’un X-Y teorisine uygun olarak müzik öğretmenlerinin liderlik stillerinin belirlenmesi ve bu liderlik stilleri ile okul türü, öğretim kademesi, alan bilgisi yeterliliği, müzik eğitimi ortamı ve müzik öğretmeni olmaktan duyulan memnuniyet gibi çeșitli değișkenler açısından farklılașma durumlarının araștırılması amaçlanmıștır. Araștırmanın evrenini İstanbul ilinde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında görev yapan müzik öğretmenleri olușturmaktadır. Araștırmanın örneklemini ise, İstanbul ili Anadolu yakasındaki 6 farklı ilçede bulunan 81 ilk ve orta öğretim kurumundan, ulașılabilenden elde edilen 97 (72’si kadın, 25’i erkek) müzik öğretmeni olușturmuștur. Müzik öğretmenlerinin liderlik stillerini ölçmek için Deniz ve Hasançebioğlu (2002) tarafından geliștirilen Öğretmen Liderlik Stilleri Ölçeği (ÖLSÖ) kullanılmıștır. Araștırmadan elde edilen sonuçlara göre, müzik öğretmenlerinin liderlik stillerinin yarı demokratik olduğu tespit edilmiștir. Özel okulda öğretmenlik yapanların daha demokratik oldukları gözlenmiștir. Müzik öğretmenlerinin liderlik stilleri alan bilgilerinin yeterliliğine göre, yeterli araç gereç olup olmamasına göre, mesleklerini severek yapmalarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.subjectLiderlik, müzik öğretmeni, liderlik ölçeği, x-y kuramı.en_US
dc.titleMüzik öğretmenlerinin liderlik stillerien_US
dc.title.alternativeLeadership styles of music teachers
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR186552
dc.contributor.authorID


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record