Show simple item record

dc.contributor.authorAtılgan, Erözkan
dc.date.accessioned2014-07-21T07:27:49Z
dc.date.available2014-07-21T07:27:49Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1300-8889
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/1520
dc.description.abstractBu çalıșmanın amacı, ilköğretimin ikinci kademesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin depresyon ve bașa çıkma düzeylerini cinsiyet, sınıf düzeyi, sosyo-ekonomik düzey, anne-babanın öğrenim düzeyi ve ebeveyn tutumları açısından karșılaștırmaktır. Bu çalıșma betimsel yöntem kullanılarak yapılmıștır. Araștırma, amacına uygun olarak Muğla ilindeki beș farklı ilköğretim okulunda tesadüfî seçimle 350 kiși üzerinde (175 kız; 175 erkek) gerçekleștirilmiștir. Araștırmada “Bilgi Toplama Formu”, “Çocuklar için Depresyon Envanteri” ve “Stresle Bașaçıkma Tutumları Envanteri” kullanılmıștır. Veri analizleri için SPSS/WINDOWS programı kullanılmıștır. Gruplar arası farklılığı belirlemek için “t testi” ve “varyans analizi”, değișkenler arasındaki ilișkileri belirlemek için “korelasyon” kullanılmıștır. Depresyon üzerinde cinsiyetler, sosyo-ekonomik düzeyler ve ebeveyn tutumları arasında; stresle bașaçıkma tutumlarına ilișkin “dıș yardım arama” ve “kaçma/duygusal-eylemsel” boyutları üzerinde cinsiyetler, sınıf düzeyleri ve ebeveyn tutumları arasında, “aktif planlama” boyutu üzerinde sınıf düzeyleri ve babanın öğrenim düzeyleri arasında farklılığa rastlanmıștır. Araștırma sonuçları önceki bulgular ıșığında depresyon ve bașaçıkma kapsamında bașka araștırma ve uygulamalara da yol gösterecek bağlamda tartıșılmıștır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.subjectDepresyon, bașaçıkma, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri.en_US
dc.titleİlköğretim öğrencilerinde depresyon ve başaçıkmaen_US
dc.title.alternativeCoping and depression among secondary school students
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record