Show simple item record

dc.contributor.advisorSüheyla Üçışıken_US
dc.contributor.authorKaraman, Tevfiken_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:19:17Z
dc.date.available2019-03-18T15:19:17Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0052434.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/15351
dc.description.abstractMilletler, tarihi boyunca üzerinde yaşayacağı toprak parçasını yani yurdunu edinmek sonra da edindiği bu yurdu korumak için güçlü olmaya çalışmıştır. Devletler üzerinde kurulu olduğu coğrafyanın kendisine sunduğu güçe bağlı olarak güçlü ve büyük ya da zayıf ve küçüktür. Bu sebeple dünyada devletlerarası ilişkiler ve bu ilişkilerde pek çok denge coğrafi özelliklere dolayısıyla da jeopolitik ve jeostratejik konuma bağlı olarak kurulmaktadır. Bu bilinçten hareketle dünyanın en stratejik coğrafyasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekasının teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gelecekteki kadrolarının yetiştiği orta dereceli askerî okullarda ve harp okullarında coğrafya ve askerî coğrafya dersleri özel bir dikkatle ele alınmaktadır. Halen Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapıyor ve kurumumun yukarıda belirtilen hassasiyetini paylaşıyor olmam bu çalışmamdaki temel hareket kaynağım olmuştur. “Askeri Liselerde Türkiye Coğrafyası Dersinin Askeri Coğrafya İle İlişkisi” adlı tez çalışmamda yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde orta dereceli askerî okullarda okutulan Türkiye coğrafyası dersi ile Harp Okulları’nda okutulmakta olan Askerî Coğrafya dersinin ilişkilendirerek bilgilerin daha fonksiyonel ve kalıcı hale getirilmesi, öğrencilere böylece sunulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ele aldığımız çalışmamızın ikinci bölümünde öncelikle coğrafya ve askerî coğrafya ilgili temel kavramlar açıklanmış, üçüncü bölümde de coğrafi yapının fiziki ve beşeri şartlarının askeri harekât üzerinde yapacağı etkiler incelenerek Türkiye coğrafyası dersi ile askeri coğrafya dersinin ilişkilendirilmesine temel teşkil edecek bilgiler sunulmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde ise askeri liselerde coğrafya eğitimi ve askeri coğrafya ilişkisi konulu başlık altında, Türkiye coğrafyası ve askeri coğrafya dersi müfredatları değerlendirilerek örtüşen noktalar ve bu derste incelenebilecek olan konular ele alınmıştır. ABSTRACT Nations have always struggled to acquire the piece of land into homeland and to protect it against enemies. States in proportion to the power of geographical position are considered strong or weak and big or small. In line with this, international relations and related balances are established in conjunction with geopolitical and geostrategegical postures. Bearing this on mind, Turkey, as being positioned at the epicentre of a volatile region, in the training institutions of the Turkish Armed Forces, the guarantee of nation’s sovereignty, such as military high schools and military Academies, geography and military geography lessons are taught in a special manner. The fact that I have been working for the army as a teacher of geography and that I have been sharing the sensitivity of institution have been the main motive of this study. In this work, “The relation between the courses Turkish Geography taught in Miltary High Schools and Military Geography taught in Military Academy”, we aim to establish the relation between courses in line with the principles stated above by presenting functional information to the students. In the second part of the work, concepts related to Geography and Military Geography have been explained. In the third part of the work, the impacts of geographical location on tactical operations have been examined and the information obtained has been used to design the content of the courses “Turkish Geography and Military Geography”. In the last part, under the heading of “Geography Education and Military Geography” in Military High Schools, the curricula of Turkish Geography and Military Geography have been reviewed and shared areas for both lessons have been emphasized.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectCoğrafya_Türkiye Coğrafya_Askeri Öğrenim ve Öğretim_Coğrafyaen_US
dc.titleAskeri liselerde Türkiye coğrafyası dersinin askeri coğrafya ile ilişkisien_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record