Show simple item record

dc.contributor.authorAykın, Hasan
dc.contributor.authorEken, Mehmet Hasan
dc.date.accessioned2014-07-21T10:38:46Z
dc.date.available2014-07-21T10:38:46Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/1549
dc.description.abstractÖzet Bu çalışmada, finansal kurumlarca önemi son yıllarda daha iyi anlaşılan ve gittikçe daha da artan operasyonel riskin yönetimi ele alınmış olup, sayısallaştırılması diğer riskler gibi kolay olmayan bu riskler için olgunluk modeli kullanılarak bankalar için “Operasyonel Risk Yönetimi Olgunluk Seviyesi” (ORYOS) endeksi hesaplanmıştır. Çalışmanın amacı iki noktada toplanmaktadır; bunlardan ilki, hesaplanan bu endeksle bankaların hem kendi hem de sektördeki seviyelerini daha iyi görebilmeleri, eksik noktalarını tespit edip kendilerine hedefler belirleyebilmeleridir. İkinci amaç ise bu endekse bağlı olarak belirlenecek “ORYOS Sermaye Yükümlülük Çarpanı” ile bankaların sermaye yeterlilik standart oranının hesabında bir düzeltme katsayısı olarak bankanın operasyonel risk yönetimi olgunluk seviyesinin dikkate alınmasını sağlayarak temel gösterge, standart yaklaşım ve alternatif standart yaklaşım kullanılarak yapılan sermaye yeterlilik hesabında daha gerçekçi bir ölçüm ortaya koymaktır. Abstract The study covers both the management of operational risk which has been gradually given more importance by financial institutions and also the evaluation of an index for banks called “Operational Risk Management Maturity Level” (ORMML) Index for those risks whose quantification is more difficult compared to other types. This study has two main purposes to achieve: the first is that banks could benchmark their own operational risk management level against those of industry thereby combatting their weaknesses. The second is to propose a much more realistic recalculation of capital adequacy standard ratio based on basic indicator, standard indicator and alternative standard indicator approaches by incorporating a fine-tuning factor called “ORMML Capital Requirement Multiplier” derived from the ORMML Index into equation.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherÖneri Dergisien_US
dc.subjectOperasyonel Risk Yönetimi, Basel, Olgunluk Modelien_US
dc.subjectOperational Risk Management, Basel, Maturity Model.en_US
dc.titleBankaların operasyonel risk yönetimi olgunluk seviyelerinin oryos endeksi ile ölçülmesi ve basel II kriterlerine göre sermaye yeterlilik oranının hesaplanmasında bir değişken olarak kullanılması-Measuring the bank’s operational risk management maturity leen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR24696
dc.contributor.authorID


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record