Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Güven
dc.contributor.authorIşık, Baran
dc.date.accessioned2014-07-22T07:36:51Z
dc.date.available2014-07-22T07:36:51Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1300-8889
dc.identifier.urihttp://hd1.handle.net/11424/1593
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı 6 yaş çocuklar için geliştirilen Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği’nin (MASDU), 5 yaş çocukları için geçerlik ve güvenirliğini sınamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu yaşları 5.0 ile 5.11 ay arası olan toplam 876 çocuk ( 405 i kız, 471 i erkek) oluşturmuştur. Marmara Üniversitesi bir grup öğretim elemanı tarafından geliştirilen ve 36 maddeden oluşan ölçek, elde edilen verilere uygulanan faktör analizi sonucunda 4 faktör ve 19 maddeye indirgenmiştir. Ölçeğin tümünün ve alt boyutlarının iç güvenirlik katsayıları Cronbach Alpha tekniği ile hesaplanmış ve güvenirlik katsayısı yüksek olarak bulunmuştur. Ayrıca test-tekrar test analizleri gerçekleştirilmiş ve böylece ölçeğin süreklilik katsayısı saptanmıştır. Elde edilen bulgular ölçeğin devamlılık katsayısının yüksek, iki test arasındaki ilişkinin ise anlamsız olduğunu göstermiştir. Yapılan tüm analizler ölçeğin 5 yaş için geçerli ve güvenilir olarak uygulanabileceğini göstermiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.subjectSosyal duygusal uyum, okul öncesi, geçerlik, güvenirliken_US
dc.titleBeş yaş çocukları için Marmara sosyal duygusal uyum ölçeği’ nin ( masdu-5 yaş ) geçerlik ve güvenirlik çalışmasıen_US
dc.title.alternativeThe validity and reliability of marmara scale of social and emotional adaptation for 5 year olds children
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record