Show simple item record

dc.contributor.advisorUğur Daien_US
dc.contributor.authorKotaman, Aslıen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:20:27Z
dc.date.available2019-03-18T15:20:27Z
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0049145.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/16682
dc.description.abstractYAZILI BASIN İŞLETMELERİNDE OLİGOPOLİSTİK YAPI Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması çok sesliliği de beraberinde getirmiştir. Klasik iletişim araçları, teknolojinin hızlı gelişimi sonrası insanların yeni kitle iletişim araçları araması ve yeni buluşların birbiri ardına gelmesi sonucu bir enformasyon devrimi haline dönüşmüş, bununla birlikte kişilerin temel hak ve özgürlüklerinden biri olan 'haber alma özgürlüğü' gelişen teknoloji ve basının değişen çehresiyle birlikte yeni bir kimliğe bürünmüştür. İnsanlar arasında köprü oluşturan, halkı aydınlatma, eğitme ve kamuoyu oluşturma işlevleri bulunan iletişim araçları, çağdaşlık düzeyinin önemli göstergeleridir. Ancak bugünün basın işletmelerini sadece kitle iletişimi yapan kuruluşlar olarak tanımlamak yanlış olacaktır. Yüksek teknolojiyle çalışan basın işletmelerini sanayii endüstrileri olarak nitelemek gerekmektedir. Özellikle 1980'li yıllarda Piyasa Ekonomi'sine geçişle hız bulan basında oligopolleşme süreci ülkemizde ve dünyadaki örneklerinde olduğu gibi basını 'dördüncü kuvvet''ten tek kuvvete doğru götürmektedir. Siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda yozlaşmanın yaşandığı basın sektörünün öncelikli olarak ele alınması gereken en önemli finansal sorunu basın işletmelerinin oligopolleşen piyasa yapısıdır. Piyasada üstünlüklerini devam ettirmek, reklam ve dağıtım pastalarından yüksek oranda kar elde etmek ve bunu yaparken piyasada savaş ilan etmemek için çeşitli örgütlenmeler ve anlaşmaların içine giren basın işletmeleri kapitalizmin öncelikli gereklerinden olan rekabeti göz ardı etmektedir. Bu tez çalışmasında kitlelerin haber alma özgürlüklerini siyasi ve ekonomik çıkarlar uğruna kısıtlayan yazılı basın işletmelerinin oligopol piyasa yapısına geçiş süreci incelenmiş ve eksik rekabet piyasa yapısının sonuçları üzerinde durulmuştur. ABSTRACT THE OLIGOPOLY STURUCTURE IN THE PRINT MEDIA The dissemination of mass media communication means resulted in widespread participation along with. Classical means of communication has become an information revolution due to ceaseless inventions and urgent demands of new mass media means of mankind. As resulted series of events above mentioned, the basic rights and the privilages of people has had very diffrent role and identity. The communication means which have the role of connecting bridges, informing people, educating people and therefore creating an allert and conscious society are the indication of contemporary life style. However it will not be correct to limit today's corporations to only mass communication organizations. It is necessary to identify todays high technology press corporation as industrial bodies. Especially transition to market economy in 1980's paved the way of forming oligopoly quickly and has led the power of press from the forth position to first. After the transition to liberal market economy in the eightees, the oligopoly exelarated the media to an absolute power. Through this power media degenerated politically, economically, culturally. The biggest financial issue of the media corporations is the oligopoly market structure. In this thesis study, the transition period to oligopoly market, the restrictions applied to the freedom of communication put by press companies and incomplete market economy structure have been investigated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectGazeteciliken_US
dc.titleYazılı basın işletmelerinin oligopolistik yapısıen_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record