Show simple item record

dc.contributor.authorBirinci, Züleyha
dc.date.accessioned2014-07-22T10:46:23Z
dc.date.available2014-07-22T10:46:23Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1302-4973
dc.identifier.urihttp://hd1.handle.net/11424/1678
dc.description.abstractEbû Hanîfe’ye nispet olunan akaid risâlelerinden biri de Ebû Mutî‘ el-Belhî rivâyetiyle günümüze kadar gelen el-Fıkhü’l-ekber’dir. Birçok araştırmacı tarafından, bu risâle üzerine kaleme alınan Şerhu’l-Fıkhi’l-ekber adlı şerhin Ebü’l-Leys es-Semerkandî’ye ait olduğu ileri sürülmektedir. Kanaatimizce bu iddia, Şerhu’l-Fıkhi’l-ekber’in bütün nüshalarının tam olarak incelenmemesinden ve buna bağlı olarak yapılan eksik değerlendirmelerden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, önce el- Fıkhü’l-ekber ve şerhleri hakkında kısa bilgiler verilecek, daha sonra Türkiye kütüphanelerindeki Şerhu’l-Fıkhi’l-ekber’lerin yazma nüshaları incelenip değerlendirilecek, ardından da bu söz konusu şerhin Ebü’l-Leys es-Semerkandî’ye değil Atâ b. Ali el-Cûzcânî’ye nispetinin daha isabetli olduğu görüşü vurgulanacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.subjectel-Fıkhü’l-ekber, el-Fıkhü’l-ebsat, Şerhu’l-Fıkhi’l-ekber, Ebü’l-Leys es- Semerkandî, Atâ b. Ali el-Cûzcânîen_US
dc.titleEbû Muti Rivâyetli el-Fıkhü’l-ekber Şerhi’nin müellifi meselesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR160833


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record