Show simple item record

dc.contributor.authorAlkış, Abdurrahim
dc.date.accessioned2014-07-22T12:21:21Z
dc.date.available2014-07-22T12:21:21Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1302-4973
dc.identifier.urihttp://hd1.handle.net/11424/1703
dc.description.abstractEzel ve ebed kavramlarını mana olarak içerisinde barındıran "sermediyyet" zamanüstülük ifadesi ile de açıklanabilir. Sermediyyet hakkında yazılan ve bu konuda önemli bazı bilgileri içeren Abdurrezzak-ı Kii§ani'nin sermediyyet risalesi aynı zamanda kendi asrını nasıl idrak ettiğine dair bazı malumatı içermektedir. Ka§ani sermediyyet, ezeliyyet, ebediyyet ve an hakkında Kur'an ve hadislerden yola çıkarak inühim bazı açıklamalarda bulunur. Eserin isminden de açıkça anla§ılacağı üzere müellif risalesinde sermedt olan senderin mikdarını ve Allah'ın katındaki günlerin tayinini izah eder. Onun ifadelerinden anla§ılan, dünya günlerinin mikdarının izafi olduğu ve Cenab-ı Hakk'ın katındaki günlerin mikdarının bu günlerin mikdanndan farklılık arz ettiğidir. Her ne kadar sul'iler, bilimsel bilgilere nihai manada büyük önem atfetmemi§lerse de Einstein'in izafiyet teorileri bu görü§le önemli ölçüde örtü§mektedir. Binaenaleyh bu risalede geçen temel kavramlar hakkında belli bazı malumatı zikr etmek eserin daha iyi anla§ılmasına ves1le olacaktır. Bunun için bu makalede bir nebze olsun sermed1, ezel1, ebed1 ve zamani gibi kavramlar izah edilecektiren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.subjectAbdurrezzak Kaşani, sermediyyet, zaman, ezel, e bed.en_US
dc.titleSermediyyet ve Abdurrezzak-ı Kaşani'nin risale fi beyani mikdari' s-seneti' s-sermediyye ve ta'yini eyyami'l-ilahiyye isimli eserien_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR120210


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record